IKÄSARJAT JA TASOLUOKITUKSET

VAKIO- JA LATINALAIStanssiEn ikäSARJAT ja tasoluokituKSET

Luokka määräytyy parin vanhemman osapuolen mukaan ja pari kilpailee siinä ikäsarjassa koko vuoden, mitä parin vanhempi osapuoli täyttää kilpailuvuoden aikana.

IkäSARJAT

SARJA

Lapsi I 

Lapsi II 

Juniori I 

Juniori II 

Nuoriso

Alle 21 vuotiaat

Yleinen 

Seniori I 

Seniori II 

Seniori III

Seniori IIII

IKÄ

alle 10 v

10 – 11 v

12 – 13 v

14 – 15 v

16 -18 v

16 – 20 v

Toinen vähintään 19 v, ja toinen vähintään 16 v

Nuorempi vähintään 30 v, ja vanhempi vähintään 35 v

Nuorempi vähintään 40 v, ja vanhempi vähintään 45 v

Nuorempi vähintään 50 v, ja vanhempi vähintään 55 v

Nuorempi vähintään 60 v, ja vanhempi vähintään 65 v

TASOluokat

F-luokka

F-luokassa opetellaan vakio- ja latinalaistanssien perusteita 4:ssä tanssissa, jotka ovat englantilainen valssi, quickstep, cha cha ja jive.

E-luokka

Tämä on ensimmäinen kilpailuluokka ja siinä tulle mukaan uusina tansseina tango ja samba ja neljään aiempaan tanssiin lisätään salllittuja kuvioita.

D-luokka

Tässä luokassa kuuteen edelliseen tanssiin lisätään kaksi uutta, jotka ovat slow-foxtrot ja rumba. Lisäksi kuuteen aiempaan tanssiin lisätään sallittuja kuvioita.

C-luokka

Nyt kahdeksan edellisen tanssin mukaan lisätään kaksi viimeistä eli Wienin valssi ja pasodoble sekä lisää sallittuja kuvioita edellisiin tansseihin.

B-luokka

Tässä luokassa tansseja ei enää tule lisää, mutta nyt poistuvat aiemmissa luokissa olleet kuviorajoitukset ja voidaan alkaa tanssia ns. vapailla kuvioilla.

A-luokka

On ylin tasoluokka.

Luokkanousut

Tapahtuvat sitä mukaa kuin pari kerää kyseisessä luokassa tarvittavat pisteet. Luokkanousuun vaaditaan:

E->D 30 pistettä.

D->C 40 pistettä.

C->B 40 pistettä.

B->A 50 pistettä.

Pisteet karttuvat kilpailusijoitusten perusteella. Tarkemmat tiedot pisteiden karttumisesta ja säännöistä löytyvät tanssiurheiluliiton sivuilta.

Lapsi- , juniori- ja nuorisosarjan parin siirtyessä ikäsarjassa ylöspäin, säilyttää pari saavuttamansa luokkanousupisteet ja kilpailee siinä tasoluokassa, jonka se on saavuttanut.

DANCE FLOW:N VALMENNUSPORTAAT KILPAPAREILLE

F-E taso

– seuraohjaajien ja seuravalmentajien ryhmät 1-2 kertaa viikossa

– E-tasolla ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ kk/ laji

– mahdollisuus osallistua practiseen

– mahdollisuus ottaa yksäreitä seuraohjaajilta ja seuravalmentajilta

– lähellä D-tasoa mahdollisuus ottaa yksäreitä ammattivalmentajilta, jos ylempien luokkien edustuspareilta jää yli

– mahdollisuus osallistua seuran järjestämiin leireihin

– nuoriso- ja aikuisparien suotavaa aloittaa omatoiminen harjoittelu ryhmien ohella, jos tähtää kilpailuihin

– hyödyllistä tutustua oheisharjoitteluun

– harjoitteluun käytetty aika 1-3 tuntia viikossa

– kilpailut: seura, alue, joukkuekilpailut

D-C-taso

– seuravalmentajien ja/ tai ammattivalmentajien lajikohtaiset ryhmät 2 kertaa viikossa

– C-tasolla ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji

– suotavaa osallistua practiseen

– suotavaa ottaa yksäreitä seuravalmentajilta

– seura pyrkii järjestämään ammattivalmennusta siten, että mahdollisuus ottaa 1-2 tuntia/ valmennuskerta vierailevilta ammattivalmentajilta

– suotavaa osallistua seuran järjestämiin leireihin

– suotavaa käydä oman ammattivalmentajan tai samantyylisen valmentajan leireillä ja valmennuksissa myös muualla

– omatoimisen harjoittelun aloitus viimeistään tässä vaiheessa (ikätaso huomioiden)

– säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä

– harjoitteluun käytetty aika 3-6 tuntia viikossa

– kilpailut: alue, valtakunnallinen, B-tasoa lähestyttäessä GP-kilpailut ja/ tai cup (avoin taitoluokka), lapsilla avoin S-luokka, joukkuekilpailut

B-A-taso

– harjoittelun pääpaino on ammattivalmentajien yksityisvalmennuksessa ja omatoimisessa harjoittelussa

– ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji

– suotavaa osallistua practiseen

– seura takaa mahdollisuuden riittävään ammattivalmentajien yksityisvalmennukseen tarvittaessa priorisoimalla tämän ryhmän (koska seuravalmentajien yksityisvalmennuksesta ei enää hyötyä)

– säännöllinen osallistuminen oman seuran järjestämille leireille

– säännölliset oman ammattivalmentajan tai samantyylisen valmentajan leirit, valmennuspäivät yms. myös muualla

– säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä tai omatoimisesti

– harjoitteluun käytetty aika vähintään 6-10 tuntia viikossa

– kilpailut: valtakunnallinen, GP, SM, cup, joukkuekilpailut

Huipputaso

– nimetty päävalmentaja jonka kanssa tehdään kausittain valmennus- ja kilpailusuunnitelma

– kilpailu- ja kausikohtaiset tanssilliset ja sijoittumistavoitteet

– harjoittelun pääpaino on ammattivalmentajien yksityisvalmennuksessa ja omatoimisessa harjoittelussa

– ammattivalmentajan ryhmä 1 x/ vk/ laji

– seura takaa mahdollisuuden riittävään ammattivalmentajien yksityisvalmennukseen tarvittaessa priorisoimalla tämän ryhmän (koska seuravalmentajien yksityisvalmennuksesta ei enää hyötyä)

– erityisesti priorisoidaan ammattivalmentajien tunnit tälle tasolle kun tulossa kotimaisia tai kansainvälisiä arvokilpailuja, joissa pari edustaa seuraa tai Suomea

– säännölliset oman ammattivalmentajan tai samantyylisen valmentajan leirit, valmennuspäivät yms. myös muualla

– ulkomaisten oman valmentajan tyyliä tukevien valmentajien leirit ja yksityisvalmennukset kotimaassa ja ulkomailla

– säännöllinen oheisharjoittelu ryhmässä ja omatoimisesti päävalmentajan tekemän tai hyväksymän suunnitelman mukaan

– päävalmentaja seuraa aktiivisesti harjoittelun toteutumista

– harjoitteluun käytetty aika 10-20 tuntia viikossa

– kilpailut: GP, SM, WDSF, joukkuekilpailut, kilpaileminen säännöllisesti myös ulkomailla, STUL lähettämänä EM- ja MM-kilpailut

Siirtyminen portaalta toiselle vaihtelee parikohtaisesti ja riippuu taitoluokan lisäksi ikäsarjasta; lahjakkaat lapsiparit voivat olla C-tasolla ennen kuin ikäsarja mahdollistaa C-luokkaan siirtymisen. Vastaavasti lahjakkaat junioriparit voivat olla A-tasolla ennen kuin ikäsarja mahdollistaa A-luokkaan siirtymisen jne. Vastaavasti pari voi jäädä harrastamaan taitoluokkaa alemman porrastuksen mukaisesti, jos tavoitteena ei ole edetä kilpauralla vaan nauttia harrastamisesta. Yksittäistapauksissa valmentajat ratkaisevat, mihin tasoryhmään osallistuminen on parille hyödyllisintä parin ja tarvittaessa vanhempien kanssa keskustellen. Tasoryhmäjako seurassa ei noudata näitä portaita resurssien vähyyden takia vaan on pääsääntöisesti alkeet, E-D ja C-A. Yksityisvalmennusta jaettaessa huomioidaan yksittäiset parit siten, että lahjakkaille nopeasti eteneville pareille pyritään järjestämään riittävästi ammattivalmennusta riittävän aikaisessa vaiheessa